VERENIGING

WATERSPORTVERENIGING GELRE
Sinds 1930

De vereniging bestond in 2015 85 jaar en is een van de oudste watersportverenigingen in de regio. De leden bepalen de sfeer van de vereniging en zorgen voor het onderhoud van de haven en de installaties. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden en het bestuur wordt door de leden gekozen.
De vereniging heeft een eigen clubblad dat vier maal per jaar gepubliceerd wordt.

Een lid heeft recht op een ligplaats wanneer er ruimte vrij komt en het schip niet langer is dan 10 meter. Een toelatingscommissie zorgt voor de goede gang van zaken rond het verkrijgen van het lidmaatschap.
Een technische commissie houdt toezicht op de staat van de schepen en de haveninstallaties.
De vereniging heeft onder haar leden ervaren en gediplomeerde kraanmeesters. Samen met de technische dienst en de havenmeester zetten zij schepen van leden én passanten in noodgevallen op de wal. Speciale hijsdagen voor leden in het voor en naseizoen staan vermeld in het clubblad van de vereniging.
Passanten moeten een afspraak maken met de havenmeester om gebruik te kunnen maken van de hijsinstallatie.
De vereniging heeft een bescheiden havengebouw met havenkantoor, cantine en de toilet- en doucheruimtes.

Wil je lid worden van de vereniging stuur dan een e-mail naar Nico de Jonge, secretaris van de Watersport Vereniging Gelre : nicodejonge@me.com.

De vereniging is gevestigd te Zutphen :
Watersportvereniging Zutphen
Secretariaat W.S.V. Gelre
Vispoorthaven 1A
7201GV Zutphen
Nederland

KvK nr 40101113