Het Schepencarrousel is van harte welkom in de Vispoorthaven, in de periode 1 oktober tot 1 april mits de waterstand dit toelaat. Verdere informatie op www.schepencarrousel.nl