ALGEMEEN

De Vispoorthaven is een van de jachthavens van Zutphen en ligt direct aan de IJssel tegen het stadscentrum nabij Rijnkilometer 927. Met ingang van seizoen 2017 beheert Gelre ook de nieuwe – door de gemeente aangelegde – Noorderhaven. Deze ligt in een nieuwe woonwijk die nu aan de Noordkant van het station in ontwikkeling is. Onze vereniging heeft 140 leden, waarvan er 70 een vaste ligplaats hebben. Passanten zijn gedurende het vaarseizoen van harte welkom. Alle werkzaamheden, bestuur, organisatie en technisch onderhoud, worden verricht door vrijwilligers. De maximum afmeting voor vaste ligplaatsen in de Vispoorthaven is 10,2 meter. In de Noorderhaven is plaats voor grotere boten (max. 15 meter).

Het havenseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober maar ook buiten deze periode zijn passanten welkom. Wanneer u gebruik wilt maken van de faciliteiten van de haven neem dan contact op met de havenmeester.