Lid worden

De watersportvereniging Gelre is een van de oudste watersportverenigingen in de regio. De leden bepalen de sfeer van de vereniging en zorgen voor het onderhoud van de haven en de installaties. Tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden en het bestuur wordt door de leden gekozen.

Een lid heeft recht op een ligplaats wanneer er ruimte vrijkomt en het schip niet langer is dan 10,2 meter. Dit is alleen van toepassing op de Vispoorthaven. De wsv verwacht in 2020 ook het beheer van de Noorderhaven op zich te nemen. Daar is plaats voor grotere schepen tot 15 meter.

De vereniging heeft een eigen clubblad dat viermaal per jaar gepubliceerd wordt. Het clubblad, het onderhoud van de haven en de technische installaties worden door de leden gerealiseerd.

De vereniging heeft onder haar leden ervaren en gediplomeerde kraanmeesters. Samen met de technische dienst en de havenmeester zetten zij schepen van leden én passanten in noodgevallen op de wal. Speciale hijsdagen voor leden in het voor- en naseizoen staan vermeld in het clubblad van de vereniging.

Wilt u lid worden van de vereniging stuur dan een e-mail naar Hans Versteeg, secretaris van de Watersport Vereniging Gelre: hverst47@gmail.com.
U ontvangt daarna de documenten m.b.t. het lidmaatschap. De procedure is als volgt: na aanmelding en inschrijving maakt u kennis met het bestuur. Daarna wordt u aspirant lid en wordt u tijdens de algemene ledenvergadering voorgedragen, het lidmaatschap wordt tijdens deze ledenvergadering vastgesteld.

Naam en adresgegevens:

Watersportvereniging Zutphen,

Thuishaven: Vispoorthaven

Adres: Vispoorthaven 1A – 7201 GV – Zutphen

Telefoon havenmeester – +31 575-519590 / +31 648 574574

E-mailadres: havenmeester@jachthavenzutphen.nl

KvK nr 40101113